ژوئن 15, 2024

1000

1000cyclingclub.ir

بازنشر گسترده گرافیک «با رکاب زدن، به جنگ پوتین برو!» در فضای مجازی

تصویری گرافیکی با مضمون حمایت از تحریم نفتی روسیه، به شیوه‌ای گسترده در فضای مجازی در حال بازنشر است.

در این تصویر گرافیکی که با الهام از پرچم اوکراین تهیه شده، از مخاطبان و کاربران دعوت شده است تا با رکاب زدن و درنتیجه مصرف کمتر بنزین، از تحریم نفتی پوتین در واکنش به تهاجم روسیه به اوکراین، حمایت کنند.

این تصویر توسط افراد برجسته زیادی از جمله رهبر حزب سبز سوئد در توییتر بازنشر شده است.