سپتامبر 26, 2022

1000

1000cyclingclub.ir

نکات ایمنی در دوچرخه سواری

 ◇بازرسی قبل از حرکت :
همیشه قبل از سوار شدن به دوچرخه قسمت های گوناگون آن را بازرسی کنید و مطمئن شوید اجزاء خوب کار می کنند و برای سواری آماده اند . باد لاستیک و ترمز ها فراموش نشوند .

◇ کلاه ایمنی :
برای ایمنی بیشتر و محافظت از سر همیشه هنگام دوچرخه سواری از کلاه مخصوص استفاده کنید .

 ◇تنظیم ارتفاع :
ارتفاع صندلی را طوری تنظیم کنید که راحت بتوانید خم شوید و پاهایتان هنگام رکاب زدن کشیده بهتر است ارتفاع دستگیره دوچرخه با صندلی همسطح باشد .

◇ ببینید و دیده شوید :
شما باید هنگام دوچرخه سواری در روز ، طلوع ، غروب ، هوای مه آلود و شب به راحتی دیده شوید.
پوشیدن لباس های فلورسنت و شبرنگ و لباس هایی که نور را انعکاس می دهند ، باعث می شود راحت تر دیده شوید . تصور نکنید وقتی شما رانندگان را می بینید به این معنی است که آنها هم شما را می بینند.

◇ دوچرخه را کنترل کنید :
همیشه دستتان به دستگیره دوچرخه باشد و حرکت را کنترل کنید . کتاب و وسایل را در کوله پشتی یا سبد دوچرخه قرار دهید .

 ◇مراقب خطر باشید :
وقتی در جاده یا خیابان حرکت می کنید ، مراقب دست انداز ، سنگ ، شیشه ، سنگ ، گودال آب و عبور حیوانات باشید .
هرکدام از اینها ممکن است باعث شود تعادل خود را از دست داده و دچار حادثه شوید.
اگر با دوستتان دوچرخه سواری می کنید در صورت مشاهده مانع یا خطر با صدای بلند دوستتان را از خطر آگاه کنید .

◇ در شب دوچرخه سواری نکنید:
دوچرخه سواری در شب خیلی خطرناک است چون احتمال اینکه از سوی دیگران دیده نشوید زیاد است .اگر مجبور شدید هنگام شب دوچرخه سواری کنید حتما لباس هایی بپوشید که به راحتی دیده شوید .
نصب چراغ سفید در جلو و چراغ های قرمز در عقب دوچرخه و استفاده از نوارهای شبرنگ روی چرخ ها هم به بهتر دیده شدن کمک می کند . علت بسیاری از حوادثی که در اثر تصادفات افتاده است ، رعایت نکردن نکات ایمنی و انجام رفتارهای غلطی مانند استفاده نکردن از کلاه ایمنی ، راندن در خیابان با سرعت زیاد و بدون وقفه ، راندن در خلاف جهت سایر خودروها و توجه نکردن به قوانین و علایم رانندگی بوده است .
در برخی کشورها دوچرخه سواران هم مانند موتور سواران ملزم به رعایت قوانین رانندگی اند و قوانین خاصی برای انها وجود دارد .

◇رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی:
یادتان باشد دوچرخه یک وسیله نقلیه است و شما راننده آن هستید، پس وقتی در خیابان حرکت می کنید ، قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنید .
حتی اگر چراغ راهنما و علائم رانندگی در مسیر نبود ، همیشه رانندگان وسایل مسبرهای اصلی حق تقدم دارند و شما بایستی این قانون را رعایت کنید .

◇در خط خود برانید :
سعی کنید همیشه قابل پیش بینی باشید و  در یک خط برانید . بین خودرو های دیگر ویراژ ندهید .

◇خوب ببینید و خوب بشنوید :
از گوش و چشمتان نهایت استفاده را ببرید .
ندیدن یک مانع ممکن است باعث شود کنترل از دستتان خارج شود .
شما با خوب شنیدن می توانید تغییر مسیر دهید و از بعضی خطر ها پیشگیری کنید .

◇قبل از دور زدن ، پشتتان را ببینید:
با علامت دادن به دیگران بگویید که قصد دور زدن دارید . برای آگاه کردن دیگران ، زنگ یا بوق روی دوچرخه نصب کنید .

◇مراقب ماشین های پارک شده باشید:
همیشه فاصله کافی را با آنها رعایت کنید تا خطرهای احتمالی مانند باز شدن در ، حرکت ماشین و خروج از پارک برایتان حادثه ایجاد نکند .

■بچه های زیر ده سال نباید در خیابان دوچرخه سواری کنند :
بهتر است در محل های مجاز و پیاده رو ها دوچرخه سواری کنند.

اشتراک: معصومه هزاری