می 29, 2023

1000

1000cyclingclub.ir

وقتی بدن سوخت کافی ندارد و عضله را قربانی می کند!

 

برای کاهش وزن خودتان را مجاب می کنید تا دریافت کالری و مواد غذایی بدن را محدود کنید. از طرف دیگر فعالیت های سنگین ورزشی نیز انجام می دهید!

تصور کنید چه اتفاقی می افتد وقتی بدن سوخت کافی نداشته باشد و سطح مواد ذخیره شده در خون کاهش پیدا کند؟

در چنین شرایطی باید از جایی سوخت مورد نیاز بدن و فعالیت تامین شود و چون تمرین و فعالیت ورزشی یک عامل استرس زا محسوب می شود، در این شرایط کورتیزول تولید می شود، کورتیزول نیز برای یافتن سوخت سراغ تجزیه پروتئین بدن (عضلات)و تبدیل شدن آن به گلوکز می رود!(سطح پایین گلیکوژن باعث آزاد شدن کورتیزول و منجر به تجزیه پروتئین می شود که اختلال در سیستم ایمنی بدن را به دنبال دارد.)

نکته مهم این است که سعی کنید صرفا” برای کاهش وزن خودتان را از تغذیه و سوخت کافی محروم نکنید بلکه درست خوردن و اینکه از هر منبع انرژی چه مقدار دریافت کنید را بیاموزید.

اشتراک: استاد احمدی