ژوئن 15, 2024

1000

1000cyclingclub.ir

دوچرخه ، یک «مکتب» است.

🔻دوچرخه ، وسیله تفریح نیست ؛ وسیله نقلیه هم نیست ! دوچرخه ، یک «مکتب» است.

🔹️مکتب دوچرخه بر کم کردن سرعت زندگی استوار است. قدری آرامتر تاختن !
🔹️زندگی آنقدرها کم ارزش نیست که چنین به سرعت و بی تأمل از مقابل صحنه هایش رد شویم. ما برای ورود به تالار زندگی هزینه ای گزاف می پردازیم؛ پس بجاست که از صحنه های این نمایش شکوهمند با شتاب رد نشویم و هر صحنه را دریابیم.

🔹️دوچرخه ، مکتب «زندگی آرام و آهسته» است. از طرفی ، مکتب دوچرخه بر نزدیکتر شدن انسانها استوار است.

🔹️شما در حین طی یک مسیر شهری پنج کیلومتری ، این فرصت را دارید که به دو نفر لبخند بزنید ، به یکی سلام کنید ، به دوچرخه سوار دیگری خسته نباشید بگویید ؛ غریبه ها هم از روی زین دوچرخه قدری آشناتر بنظر میرسند.
🔸️دوچرخه ، مکتب آشنایی و نزدیکیست !

🔻کدام منظره زیباتر است ؟
🔹️دریایی وحشی از ماشین با دود و دم ؟ یا نهری زلال و آرام از دوچرخه ؟
💠 جهان متمدن در حال حرکت به تصویر دوم است.👍

 

 

اشتراک: معصومه هزاری (موسس گروه دوچرخه سواری 1000)