می 29, 2024

1000

1000cyclingclub.ir

تمرین در شرایط نامساعد ‍

 

❇️ اگر دوچرخه سواران قادر به تغییر محیطی که در آن تمرین میکنند ، نیستند ولی آنها چندین روش برای مبارزه با گرما و به تاخیر انداختن دهیدراسیون و هایپر ترمی دارند ؛ این روش ها عبارتند از :

🔴 سازگاری با گرما و جایگزینی آب :

🔹️سازگاری با گرما ، اقدام پیشگیرانه بسیار مهم قبل از ورزش در محیط های گرم است ، سازگاری فرآیندی است که طی آن  ورزشکار در هوای گرم به طور تدریجی و به مدت چندین روز در معرض هوای گرم قرار میگیرد.
(میتوان از اتاقک گرما یا سونا سازگاری ایجاد کند).

🔸️جایگزینی مایعات نیز به منظور جبران آب از دست رفته اهمیت زیادی دارد که در پست های قبل به آن اشاره شده.

🔴 خنک کردن بدن قبل از ورزش :

🔹️تحقیقات زیادی نشان داده اند که خنک کردن بدن قبل از ورزش در محیط های گرم ظرفیت استقامتی و عملکرد را افزایش داده است.

🔹️همچنین چندین تحقیق اثر مفید خنک کردن سر را بر ظرفیت ورزشی و درک فشار در محیط های گرم تأیید کرده‌اند.
(ریختن آب روی سر)

🔴 انتخاب لباس :

🔹️وقتی صحبت از ورزش کردن در محیط‌های گرم می شود، باید به انتخاب لباس توجه داشته باشیم؛ لباس ، بدن را در مقابل اشعه های خورشید محافظت می‌کنند. لباس باید از نظر شل بودن و چسبندگی مناسب باشد و بدیهی است که دوچرخه سوار باید درآن احساس راحتی کند. همچنین باید پارچه ای که لباس از آن تهیه میشود دارای منافذی باشد تا پوست بتواند از طریق تبخیر و جریان پیدا کردن هوا خنک شود.

اشتراک: معصومه هزاری