آوریل 14, 2024

1000

1000cyclingclub.ir

شادترین مردم: دوچرخه سواران

🙋‍♂🚴 تحقیقات نشان می دهد زمانی که مردم در حال دوچرخه سواری هستند ، در شادترین حالت خود در مقایسه با تمام وسایل نقلیه دیگر هستند 😁🚴

👈🚴 دوچرخه سواری را ورق بزن با تمام وجود …
👈🚴 هر فصلش را خوب پدال بزن …
👈🚴 با بهار لذت ببر و شادی کن …
👈🚴 با تابستان دیوانه شو …
👈🚴 در پاییزش عاشقانه پدال بزن …
👈🚴 با زمستانش بنشین کنار آتش محبت و چای داغ را به سلامتی نفس کشیدنت بنوش …
👈🚴 دوچرخه سواری را باید دوچرخه سواری کرد ، آنطور که دلت می گوید .
👈🚴 مبادا دوچرخه سواری را دست نخورده برای مرگ بگذاری ! 🚴👍
👈🚴 انرژی مثبت با دوچرخه
👈🚴 دوچرخه و زندگی
👈🚴 دوچرخه و تندرستی
👈🚴 دوچرخه سواری با انرژی مثبت
👈🚴 عاشق دوچرخه و سلامتی
👈🚴 ورزش با دوچرخه برای همه
👈🚴 شهر زیبا با دوچرخه برای هوای پاک
👈🚴‍♀ زندگی بدون دوچرخه ، نمیچرخه 👍

 

اشتراک: معصومه هزاری موسس گروه 1000 و نایب رییس هیات دوچرخه سواری شهر رشت