آوریل 14, 2024

1000

1000cyclingclub.ir

‍ 🔰 طول عمر و سلامتی، ارمغان تنفس عميق

 

🌸 کسانی که تنفس_عمیق دارند از طول_عمر بیشتری برخوردار می شوند. تنفس عمیق باعث می شود که تعداد دم و بازدم در یک دقیقه کمتر شود. معمولاً افراد در یک دقیقه ۱۶ بار نفس می کشند و عمر متوسطی دارند.

اما هرکس بیش از این در دقیقه نفس بکشد، مسلماً تنفسهایی_سطحی خواهد داشت که دم و بازدم عمیق را به همراه ندارد. طول عمر چنین افرادی از حد متوسط و معمول کمتر است.

🌸 اگر می گویند هیجانهای عصبی مانند ترس، اضطراب …از طول عمر می کاهد به این خاطر است که تمام هیجانهای عصبی اولین تأثیر خود را بر تنفس می گذارند. شما از این به بعد به کسانی که عصبی و خشمگین و یا مضطربند با دقت نگاه کنید و ببینید که چقدر تنفس آنها در این مواقع سطحی می شود.

گاهی اوقات در هنگام عصبانيت، تنفس به سی بار در دقیقه و حتی بیشتر می رسد. حالا خودتان حساب کنید که کسانی که مدام در هیجانهای_عصبی به سر می برند با تنفس سطحی خود چه بلایی بر سر سلامتی و طول عمر خویش می آورند.

🌸 در عوض، کسانی که از آرامش برخوردارند و خود را کنترل می کنند، چنان از تنفس عمیق و ژرفی برخوردار می شوند که مسلماً سلامتی آنها را مداومتر و طول عمرشان را بیشتر می کند.

اخیراً در یکی از مجله های علمی، از تحقیقات مشترک دانشمندان ژاپنی و آمریکایی گزارشی ارائه شد. این دانشمندان به این نتیجه جالب رسیده اند که اگر انسان بتواند تعداد تنفس خود را در یک دقیقه از ۱۶ به ۱۲ کاهش دهد، چیزی حدود ۵۰ سال به عمر خود اضافه کرده است.

🌸 ورزش یوگا سلامت قلب و جسم و به دنبال آن طول عمر را به همراه دارد که بر سیستم تنفسی اثر می گذارد.
ورزشکاران رشته یوگا با پیگیری مستمر ورزش در زندگی، کم کم بر حجم تنفسی خود می افزایند و از تعداد تنفس خود در دقیقه می کاهند و به همین دلیل از سلامتی و طول عمر برخوردار می شوند.

در عوض سیگاریها با سیگار کشیدن به سرعت از حجم تنفسی خود می کاهند و بر تعداد تنفس خود می افزایند، ضمن آن که تنفسشان را مسموم نیز می کنند و در نتیجه سلامتی خود را از دست می دهند و طول عمرشان کاهش پیدا می کند.

🌸 بنابراين از همين امروز شروع كنيد و سعي كنيد در روز با چند بار تنفس عميق و آرام، بدنتان را به سلامتي دعوت كنيد.🌼

اشتراک: معصومه هزاری