می 29, 2024

1000

1000cyclingclub.ir

سیده حوا فرمانبر

سیده حوا فرمانبر

سابقه دوچرخه سواری ازسال 1396

برند دوچرخه: GITaNE

بیشترین مسافت طی شده در یک روز: از رشت تا لنگرود

بیشترین سرعت دوچرخه سواری: 40 کیلومتر

معلم دبستان های رشت و همدان و خارج کشور (مسکو)

مدیر و ناظم مدارس کوچصفهان و باز نشسته آموزش و پرورش ناحیه دو رشت