می 29, 2024

1000

1000cyclingclub.ir

پیمان عباسی

سابقه دوچرخه سواری از 1395
برند دوچرخه: rapido
بیشترین مسافت طی شده در یک روز: 117 کیلومتر
بیشترین سرعت دوچرخه سواری: 30 کیلومتر 

پیج در instagram