می 29, 2024

1000

1000cyclingclub.ir

معصومه هزاری

 

سرپرست و لیدر گروه دوچرخه سواری 1000 از سال 1396

نایب رئیس هیات دوچرخه سواری رشت

داور و مربی دوچرخه سواری

مربی و داور والیبال

دارای کمر بند دان ۱ تکواندو

سابقه دوچرخه سواری از 1385

برند دوچرخه: Scott 730

بیشترین مسافت طی شده در یک روز: بیشتر از 200 کیلومتر

بیشترین سرعت دوچرخه سواری: 45 کیلومتر