آوریل 14, 2024

1000

1000cyclingclub.ir

سمانه نورانی نهاد

سابقه دوچرخه سواری از 1397
برند دوچرخه: جاینت تالون ۳
بیشترین مسافت طی شده در یک روز:  130 کیلومتر
بیشترین سرعت دوچرخه سواری: 35 کیلومتر 

شناسه در relive:

Samaneh nooraninahad

 شناسه اینستاگرام:

Samaneh.noorani