آوریل 14, 2024

1000

1000cyclingclub.ir

نوید نکونام

سابقه دوچرخه سواری از کودکی
برند دوچرخه: scot950
بیشترین مسافت طی شده در یک روز:  170 کیلومتر
بیشترین سرعت دوچرخه سواری: 36 کیلومتر 

شناسه در relive:

navi.neku

 شناسه اینستاگرام:

navi.nekoo. sport