می 29, 2024

1000

1000cyclingclub.ir

فیروزه عباس زاده تهرانی

 

سابقه دوچرخه سواری از 1398
برند دوچرخه: کراس کوهستان
بیشترین مسافت طی شده در یک روز: 101 کیلومتر
بیشترین سرعت دوچرخه سواری: 32 کیلومتر 

پیج در instagram