ژوئن 15, 2024

1000

1000cyclingclub.ir

✅ کاهش وزن مهمترین هدف نیست!

 

🔹️یکی از مهمترین دلایل ورزش کردن برای خیلی از افراد کم کردن وزن است. اما مطمئناً این تنها فایده ی یک برنامه ورزشی نیست

🔹️کاهش وزن برای آندسته از افرادی که به تازگی تمرینات ورزشی خود را شروع کرده اند، هدفی دراز مدت است و این می تواند تا قسمتی ناامید کننده باشد. مردم معمولاً اگر نتوانند سریع نتیجه بگیرند ، قادر به ادامه ی کار نیستند

🔹️وقتی برنامه ی ورزشیتان را شروع می کنید ، هر هدفی که از کاهش وزن در ذهنتان باشد ، نباید بگذارید که تنها هدفتان باشد. سعی کنید برای انرژی بیشتری که به شما میدهد ، برای اینکه استرستان را کم می کند و قوای جسمانیتان را تقویت میکند به سراغ ورزش بروید.
🔸️وقتی این اهداف باهم در ذهنتان باشد ، خیلی زود ورزش قسمتی از زندگیتان خواهد شد.

🌹🌹🌹🌹🌹